هــرشـب شــب ِ مهـــتــابــه
شعبــه دیگری ندارد
صفحات وبلاگ

             

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comنه دل مفتون دلبـــندی ، نه جــان مدهــوش دلخواهــی تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

نه بر مژگــان من اشکــی، نه بر لب هـــای من آهــی 

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comنه جـــانِ بی نصیبم را ، پیامی از دلارامیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com 

نه شــام بی فــــروغم را ، نشانی از سحــرگاهی  

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comنیــابد محفــلم گــرمی ، نه از شمـــعی نه از جمــعیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com  

نــدارد خاطرم اُلفــــت ، نه با مهـــــــری نه با مـــاهی 

 

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comبه دیـــــدار اجـــل باشــد ، اگــر شــادی کنــــم روزیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com 

به بخـــت واژگــون باشــد ، اگــر خنــدان شوم گاهی 

 

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comکیم من ؟! آرزو گــم کرده ای تنـــــها و ســـرگــردان تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

نه آرامــی ، نه امــیدی نه همــدردی نه همــراهی 

 

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comگهی افتان و خیـــزان ، چون غباری در بیابانی تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

گهی خــاموش و حیران ، چون نگــاهی بر نظرگاهی 

 

 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comرهــی تا چنــد سوزم در دل شب ها چو کوکب ها تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

به اقبال شــرر نــازم ، که دارد عمـــــر کـــوتــاهـــی 

 

 

واقعا که شعرای "رهی" بی نظیره یه مدت رفتم تو نخ شعراش!!

نوشته شده توسط וღسنیور زوروוღ [ چهارشنبه 30 دی 1388 ] [ 22:56 ]
لوگو و بازدید
هــرشـب شــب ِ مهـــتــابــه
تعداد بازدیدکنندگان : 66843