هــرشـب شــب ِ مهـــتــابــه
شعبــه دیگری ندارد
صفحات وبلاگ

 

اینقدر از خودم در برابر تو ناراضیم که نمی دانم از چه و از کجا بگویم؟! 

از پریشانی احوالم می گویم 

از اینکه در طول روز نگاه سنگینت را بر اعمال زشتم می بینم ولی کاری از دستم بر نمی آید از این همه تلنگر بی نتیجه خسته شده ام ... 

خیلی خسته ام  

 در برابر تو احساس کوچکی می کنم  

می خواهم برای مدتی خودم را ازقید و بند وابستگی ها رها کنم! 

می خواهم برای خودم اعتکاف بگیرم !  

یک اعتکاف یکساله ! 

یک دوستی پا برجا!

می خواهم سختی دور بودن از تورا آسان کنم ! 

چرا باورت نمی شود دوستت دارم؟! 

اگر دوستت نداشتم از کارهای بدم حس عذاب وجدان نداشتم! 

خدایا چه می شود مرا هم مانند همه بنده های خوبت در آغوش بگیری و نوازشم کنی بگویی:" اشکالی ندارد پیش می آید"  

و با لبخند مهربانت اشکهایم را پاک کنی !

خدایا درحالی که گریه امانم را بریده است و در برابر تو احساس کوچکی و ذلت می کنم با تمام وجود می خواهم مرا به خاطر همه کاستی های اعمالم ببخشی و من را همانند همه کسانی که در اعتکاف عذرشان را پذیرفتی عذرمرا هم بپذیری !  

  

                             خدایا مرا لایق نگاه پر از مهر و عطوفتت قراربده! 

قسمتی از مناجات نامه امام سجاد(ع): 

الهی! ای کفایت کننده ی تنهای ناتوان و ای نگهبان از حادثه ترسناک ! 

 خطاها مرا به تنهایی کشانده و یارو یاوری با من نیست و از تحمل 

 خشمت ناتوان شده ام و پشتیبانی ندارم و درمعرض ترس لقای توام و 

 برای ترسم آرام بخشی نیست اگر بیمم دهی چه کسی مرا ایمنی دهد؟  

و اگر تنهایم گذاری کیست مرا یاری کند؟! واگر ناتوانم سازی چه کسی توانم دهد؟!  

 خدای من همه این وسائل به دست توست و گریز و پناه هم به دست توست پس برمحمد وآلش درود فرست و گریزم را به پناه خود بر!

نوشته شده توسط וღسنیور زوروוღ [ دوشنبه 14 تیر 1389 ] [ 22:03 ]
لوگو و بازدید
هــرشـب شــب ِ مهـــتــابــه
تعداد بازدیدکنندگان : 66843