هــرشـب شــب ِ مهـــتــابــه
شعبــه دیگری ندارد
صفحات وبلاگ

 

    

 

 

 

 

خدایا !  من همانی هستم که وقت و بی وقت مزاحمت می شوم ، همانی که وقتی دلش می گیرد و بغضش می ترکد  می آید سراغت. من همانی ام که همیشه دعاهای عجیب و غریب می کندو چشمهایش را می بندد و می گوید:"من این حرفها سرم نمی شود.باید دعایم را مستجاب کنی." 

 

همانی که گاهی لج می کند و گاهی خودش را برایت لوس می کندهمانی که نمازهایش یکی درمیان قضا می شود کلی روزه نگرفته دارد،همانی که پشت سرمردم حرف می زندو گاهی بدجنس می شود.البته گاهی هم خودخواه ، گاهی هم دروغگو.

حالا یادت آمد من کی هستم؟ 

راستش چند وقتی است که چندتا تصمیم جدید گرفته ام. دوست دارم عوض بشوم،دوست دارم بزرگ بشوم،دوست دارم بهتر باشم. 

اما باید قول بدهی کمکم کنی! قول میدهی؟ 

نوشته شده توسط וღسنیور زوروוღ [ شنبه 5 آذر 1390 ] [ 11:29 ]
لوگو و بازدید
هــرشـب شــب ِ مهـــتــابــه
تعداد بازدیدکنندگان : 66843